Παγκόσμια ημέρα

18%20Απριλίου%20–%20Δωρεάν%20είσοδος%20σε%20όλα%20τα%20μνημεία18 Απριλίου – Δωρεάν είσοδος σε όλα τα μνημεία
15%20Φεβρουαρίου%20|%20Παγκόσμια%20Ημέρα%20για%20τον%20καρκίνο%20της%20παιδικής%20ηλικίας15 Φεβρουαρίου | Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας