Πειράματα

5%20επιστημονικά%20πειράματα%20που%20πρέπει%20να%20δείξετε%20στα%20παιδιά%20σας5 επιστημονικά πειράματα που πρέπει να δείξετε στα παιδιά σας
10%20παιχνίδια%20με%20μπαλόνια%20και%203%20αστεία%20πειράματα!!!!10 παιχνίδια με μπαλόνια και 3 αστεία πειράματα!!!!