Παραμύθια

Είσαι%20ένα%20θαύμα%20–%20Αυτό%20το%20βιβλίο%20πρέπει%20να%20το%20διαβάσετε!Είσαι ένα θαύμα – Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσετε!
Γιατί%20δεν%20έχω%20%20κέφια;Γιατί δεν έχω  κέφια;