Θεσσαλονίκη

Δωρεάν%20η%20είσοδος%20στο%20αντιτορπιλικό%20«Βέλος»%20για%20τον%20εορτασμό%20της%2028%20Οκτωβρίου%202020Δωρεάν η είσοδος στο αντιτορπιλικό «Βέλος» για τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου 2020