Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2034η%20εβδομάδα%20και%20γαργαλάω%20πατουσάκιαΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 34η εβδομάδα και γαργαλάω πατουσάκια
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2033η%20εβδομάδα%20και%20οι%20συσπάσεις%20άρχισαν%20☹️Ημερολόγιο εγκυμοσύνης | 33η εβδομάδα και οι συσπάσεις άρχισαν ☹️
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2032η%20εβδομάδα%20και%20έκανα%20το%20ντόπλερΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 32η εβδομάδα και έκανα το ντόπλερ
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2031η%20εβδομάδα%20και%20δεν%20κοιμάμαι%20τα%20βράδιαΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 31η εβδομάδα και δεν κοιμάμαι τα βράδια
Γιορτή%20της%20μητέρας%20|%20Αλήθεια%20τι%20σημαίνει%20να%20είσαι%20μαμά;Γιορτή της μητέρας | Αλήθεια τι σημαίνει να είσαι μαμά;
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2029η%20εβδομάδα%20και%20έκανα%20την%20καμπύλη%20ζαχάρου!Ημερολόγιο εγκυμοσύνης | 29η εβδομάδα και έκανα την καμπύλη ζαχάρου!