Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2021η%20εβδομάδα%20και%20εξέταση%20β’%20επιπέδουΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 21η εβδομάδα και εξέταση β’ επιπέδου
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2020η%20εβδομάδα%20και%20οι%20καούρες%20μου%20χτύπησαν%20την%20πόρταΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 20η εβδομάδα και οι καούρες μου χτύπησαν την πόρτα
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2019η%20εβδομάδα%20και%20ξαφνικά%20η%20κοιλιά%20ξεπετάχτηκεΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 19η εβδομάδα και ξαφνικά η κοιλιά ξεπετάχτηκε
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2018η%20εβδομάδα%20και%20είδαμε%20το%20μωρό%20κερασάκιΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 18η εβδομάδα και είδαμε το μωρό κερασάκι
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2017η%20εβδομάδα%20και%20στην%20κοιλιά%20μου%20σκάνε%20ποπκορνΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 17η εβδομάδα και στην κοιλιά μου σκάνε ποπκορν
Ημερολόγιο%20εγκυμοσύνης%20|%2016η%20εβδομάδα%20και%20το%20μωρό%20είναι%20ένα%20ντόνατςΗμερολόγιο εγκυμοσύνης | 16η εβδομάδα και το μωρό είναι ένα ντόνατς